Yüreğinde Engel Olmayanların Tek Adresi

LÜTFEN GİRİŞ TIKLA VEYA ÜYE OLMAK İSTİYORUM TIKLA.

Kullanıcı adınızı, şifrenizi ve aktif kalma süresini giriniz
Gelişmiş Arama  
 • CEVAP YAZ
 • YENİ KONU
 • HABER VER
 • OKUNMADI SAY
 • GÖNDER
 • YAZDIR
 • YENİ ANKET

Gönderen Konu: 2022 Sayılı Yasa Nedir  (Okunma sayısı 25326 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ahmetermis

 • Ziyaretçi
2022 Sayılı Yasa Nedir
« : 13 Aralık 2007, 23:41:29 »


SEVGİLİ SİTE YÖNETICILERIM 2022 SAYILI YASA DAN KIMLER VE NASIL FAYDALINALABILIR BU YASADAN YARARLANANLAR SAKAT MAAŞI ALABILIRMI NERELERE BAŞ VURULACAK,SANIRIM BENIM GIBI BU KONUYU AZ BILEN VARDIR BU YASAYLA İLGİLİ DETAYLI ŞEKILDE AÇOKLANIRSA BEN VE BILMEYEN ARKADAŞLARIMDA BILGI SAHIBI OLUR NADIR BEY SANIRIM YARDIMCI OLURSUNUZ SAYGILARIMLA   NOT ben halen ne özürlü raporu nede özürlülerle ilgili hiç ama hiç bır yasadan faydalanmadım sadece konya mevlanayı ziyaret ederken parayı verdim girdim içeri o sırada bılet kesen kişi paranın bır kısmını iade ettı neden diye sordum özürlülerden indirimli dediler ama oğlumu faydalandırmak istiyorum  saygılarımla
« Son Düzenleme: 15 Ocak 2008, 01:48:12 Gönderen: ABALI »
Kayıtlı

Destek

 • Administrator
 • *
 • Çevrimdışı Çevrimdışı
 • Cinsiyet: Bay
 • İleti: 20637
 • Konu Sayısı: 2130
  • Engelsizdostlar
Ynt: 2022 SAYILI YASA NEDİR
« Yanıtla #1 : 13 Aralık 2007, 23:58:48 »

ahmetermis  senin evladın bizim canımız cigerimiz ben bu konuyu tam olarak araştıracağım ve sana  en güzel en sağlıklı bilgiyi vereceğim bu başlığı haklarımız kısmıda taşıyorum
 
Kayıtlı
ELDEN GAZ FREN-GAZ PEDALI TERTİBATLARI SİPARİŞ VE FİYAT ALMAK İÇİN
0 542 334 24 62

ABALI

 • Formkolik Dost
 • *
 • Çevrimdışı Çevrimdışı
 • Cinsiyet: Bay
 • İleti: 439
 • Konu Sayısı: 114
Ynt: 2022 SAYILI YASA NEDİR
« Yanıtla #2 : 14 Aralık 2007, 00:22:45 »

       Kanun Numarası                 : 2022
          Kabul Tarihi                        : 1/7/1976
          Yayımlandığı R.Gazete        : Tarih : 10/7/1976   Sayı : 15642
          Madde 1 – (Değişik birinci fıkra : 5/3/1992 - 3783/1 md.) 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır.
             (Mülga ikinci fıkra: 1/7/2005-5378/25 md.)       
             Herhangi bir şekilde bu maddede yazılı miktardan fazla devamlı gelir sağlayan veya sağlaması mümkün olan kimselerin geçim kaynağı var sayılır ve kendilerine aylık bağlanmaz.
             (Mülga dördüncü fıkra: 1/7/2005-5378/25 md.)
             65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin, bu kanun yayımlandığı tarihte, nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile bu kanunun yayımlandığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmaz.
             Madde 2 – Bu aylıklar ve kanunda yazılı diğer ödemeler için her yıl Devlet bütçesine gerekli ve yeterli ödenek konur ve aylıklar haksahiplerine Emekli Sandığı aracılığı ile bağlanır ve ödenir.
             Madde 3 – Bu aylıkların başlangıç tarihi, ilgililerin Emekli Sandığına yapacakları yazılı müracaatlarını takip eden aybaşıdır.
                Haksahiplerine bağlanan aylıklar 3 ayda bir peşin olarak verilir. Aylığın bağlanış tarihi ile dönem arasındaki haklar ayrıca ödenir.
             Peşin verilen gelir ve aylıklar durum değişikliği veya ölüm halinde geri alınmaz. Ancak, aylık bağlama ile ilgili geçim şartının kalkması halinde, aylıklar bu şartın kalktığı tarihi takibeden dönem başından itibaren kesilir.
             Madde 4 – Bu Kanuna göre aylık bağlanmada veya ödenmesinde uygulanacak usul ve kullanılacak belgeler, Maliye ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca müşterek hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunur.
                Madde 5 – Bu Kanuna göre aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde,  ödenen aylıklar % 50 fazlası ile geri alındığı gibi, belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır.
            Madde 6 – Bu aylıklar ile bağlanmasında ve ödenmesinde kullanılacak belgeler her türlü vergi ve resimden muaftır.
             Madde 7 – (Değişik: 21/4/2005 – 5335/8 md.)
             Bu Kanundan yararlananların tedavi giderleri, 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yeşil kart verilerek karşılanır.
            Madde 8 – T. C. Emekli Sandığı il veya ilçe idare heyetlerinin soruşturma ve kararları dışında gerektiğinde, ilgililerin gelir, kazanç ve malları hakkında, çeşitli soruşturma yaptırmaya, resmi ve özel idare müessese ve ortaklarından ve şahıslardan bilgi istemeye yetkilidir.
             (Değişik ikinci fıkra: 8/3/2007-5597/2 md.) Bu Kanun uyarınca yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından görevlendirilecek üç uzman hekimden oluşan bir sağlık kurulunca karara bağlanır. İhtiyaç halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aynı usul ve esaslar dahilinde birden fazla sağlık kurulu oluşturulabilir.
             Ek Madde 1 — (Ek: 1/7/2005 – 5378/25 md.)  65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte;
             a) Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü olduklarını tam teşekküllü hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran ve kanunen bakmakla mükellef kimsesi  bulunmayan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek  aylık tutarının % 300'ü tutarında,
             b) 18 yaşını dolduran, kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayan ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlülerden; her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci  maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200'ü tutarında,
             c) Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunanlara, bakım ilişkisi fiilen gerçekleşmek kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenecek aylık tutarının % 200'ü tutarında,
             Aylık bağlanır.
             65 yaşın doldurulmasından önce bu madde hükümlerine göre bağlanmış olan aylıkların aynı şekilde ödenmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine göre aylık bağlananlardan başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek kadar özürlü olduklarını tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanlara da birinci fıkranın (a) bendine göre aylık bağlanır. Aylık bağlanmasına esas özürlülük oranı değişenlerin aylıkları durumlarına göre yeniden tespit olunur. Özürlülük oranı, bu Kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenler ile birinci fıkrada belirtilen aylık ortama gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayanların aylıkları kesilir.
             Aylık hakkından yararlanan 18 yaşından  küçük özürlülerin yalnızca kendileri bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen tedavi hakkından yararlanır. Ancak, bu madde hükümlerine göre aylık alanlardan herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun tedavi yardımı kapsamında bulunanlara tedavi yardımı yapılmaz.
             Bu Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri birinci fıkra  hükümlerine göre aylık ödenecekler hakkında da uygulanır.
             Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan malûl olmaları sebebiyle yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan bu kurumlardan aldıkları aylık veya  gelir toplamı tutarları bu madde gereğince durumlarına göre ödenebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından (birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aylık veya gelir alanlar için yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından) ödenir ve bu şekilde ödenen tutarlar Hazineden tahsil edilir.
             Madde 9 – Bu Kanun yayımlandığı tarihi takip eden mali yıl başında yürürlüğe girer.
             Madde 10 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kayıtlı
ABALI

ahmetermis

 • Ziyaretçi
Ynt: 2022 Sayılı Yasa Nedir
« Yanıtla #3 : 18 Mart 2009, 10:03:50 »

çok güzel aydınlatıcı fikirler verdiniz,inşallah ben ve uyelerimiz bu bılgiden faydalanacaktır..ama ben bu zamana kadar faydalanmadım..oğlumuda bağlattırmayı bır ara düşündüm,hala bağlattırmadım,çünki benden durumu daha vahım olan engelli kardeşlerim var diye düşünüştüm ama maddi açıdan ben bayağı zorlanmağa başladım ilerde bağlattırırım inşallah..yınede belli değil..
teşekkur ederim nadir bey,ve abalı kardeşim..
ben bu soruyu size sordum,bilgi aldım diye bazı sitede bazı müfteriler benım tyada oğlumun maaş aldığı yönünde beni yalancı konumuna sokmaya çalışıyorlar..sırf ben bu bilgiyi öğrenmek istediğim için..ben buradan benım yazımı alıpta benı küçük düşürmeğe çalışan arkadaşa yazıklar olsun,diyorum..
not:bende oğlumda..maaş alsam hakkımdır,helaldir..ama şu ana şu vakte kadar almadım inşallah ilerki aylarda oğluma belkı alırım..
Kayıtlı

..serkan..

 • Ziyaretçi
Ynt: 2022 Sayılı Yasa Nedir
« Yanıtla #4 : 18 Mart 2009, 19:17:12 »

tskler faydalı bilgileriniz icin
Kayıtlı
 • CEVAP YAZ
 • YENİ KONU
 • HABER VER
 • OKUNMADI SAY
 • GÖNDER
 • YAZDIR
 • YENİ ANKET
« önceki sonraki »
 

Benzer Konularımız

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
2 Yanıt
3074 Gösterim
Son İleti 07 Ekim 2011, 00:41:23
Gönderen: Destek
3 Yanıt
5204 Gösterim
Son İleti 26 Şubat 2010, 10:42:06
Gönderen: vatan
1 Yanıt
987 Gösterim
Son İleti 22 Mayıs 2010, 23:45:23
Gönderen: Destek
2 Yanıt
1905 Gösterim
Son İleti 20 Haziran 2011, 14:20:46
Gönderen: intimate_78
1 Yanıt
1966 Gösterim
Son İleti 29 Aralık 2010, 14:25:01
Gönderen: denizzz
1 Yanıt
1665 Gösterim
Son İleti 01 Mart 2011, 16:06:40
Gönderen: Destek
15 Yanıt
6829 Gösterim
Son İleti 11 Aralık 2011, 00:42:30
Gönderen: Destek
1 Yanıt
785 Gösterim
Son İleti 23 Şubat 2012, 14:01:21
Gönderen: Destek
1 Yanıt
685 Gösterim
Son İleti 01 Temmuz 2012, 01:05:51
Gönderen: Destek
3 Yanıt
609 Gösterim
Son İleti 28 Şubat 2014, 13:45:56
Gönderen: Destek

Yasal uyarı
Sitemiz Bir Paylaşım Forum sitesidir. Resim ve diğer materyaller sitemize kayıtlı üyelerimiz tarafından kontrol edilmeksizin eklenebilmektedir.Bu nedenle doğabilecek yasal sorumluluklar yazan kullanıcılara aittir.Sitemize eklenen ve yasal yaptırım getirebilecek içerikler hak sahiplerinin şikayetleri doğrultusunda 48 Saat içerisinde sitemizden kaldırmaktadır. Bildirimlerinizi dostlar@engelsizdostlar.com adresine yollayabilirsiniz.